ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г

1. Данни за Администратора

Сайтът lm-flowers.com е собственост и се оперира от X, ЕИК: X. X е търговско дружество, занимаващо се с електронна търговия.

2. Данни за контакт с X

Телефон: +359885321166
Ел. поща: contacts@lm-flowers.com
Интернет страница: https://lm-flowers.com

3. Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: lm@lm-flowers.com
Тел: X

4. Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

– IP адрес
– Име и фамилия
– Телефонен номер
– E-mail адрес
– Адрес за доставка

5. Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

– Изпращане на отговор при запитване от ваша страна
– Изпълняване на поръчки, извършени чрез форма за онлайн поръчка
– Получаване на обратна връзка от клиенти
– Анализ на посещенията и използването на сайта
– Счетоводство и данъчни цели

6. Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

7. Защо X събира и съхранява лични данни?

За да можем да ви предоставим услугите и продуктите, които можете да намерите на сайта ни е нужно да съберем определени лични данни от ваша страна. Тези услуги и данни са както следва:
– Онлайн поръчка на продукт – за да обработим поръчката, издадем всички указани в закона документи и осигурим следпродажбено обслужване ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, телефонен номер, email адрес и адрес за доставка.
– Изпращане на запитване – за да можем да се свържем с вас след като ни изпратите запитване ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, телефонен номер и email адрес
– За да анализираме посещенията и използването на сайта ни е необходимо да съберем лични данни за вашия IP адрес
– За да изпълняваме законово определените счетоводни и данъчни изисквания при продажба ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, данни за плащане и фирмени данни
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

8. Как използвате моите лични данни?

Използваме горепосочените лични данни за да можем да:
– Се свържем с вас след направена поръчка или за да получим обратна връзка от вас
– Изпратим поръчаната от вас стока до избрания от вас адрес
– Изготвим всички определени от закона документи, включващи, но не изчерпващи се с: фактура, гаранционна карта и др.
– Отчетем реализираните от нас приходи в НАП
– Отговорим на ваше запитване
– Изготвяме анализи за използването на сайта, включващи, но не изчерпващи се с: дневен брой посещения, дневен брой уникални посетители, брой и процент на повторните поръчки и др.

9. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Част от вашите данни, в анонимизиран формат, ще бъдат предавани на трети страни с цел анализ на ползваемостта на сайта. Тези страни са:
– Google Inc. чрез Google Analytics – инструмент за анализ на потребителското поведение
– Facebook Inc. чрез Facebook Pixel – инструмент за анализ на потребителското поведение
Въпреки че данните, които изпращаме към трети страни са анонимизирани и съответно не могат да бъдат използвани за идентификация, поемаме ангажиемтн да гарантираме, че всички изброени организации също отговарят на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и взимат нужните мерки за сигурното им сухранение и обработка.

Част от вашите лични данни може да бъдат предоставяни на трети страни, но само с вашето изрично съгласие и само когато това е нужно за предоставяне на услугите, преглагани от нас, а именно – извършване на онлайн поръчка, извършване на онлайн плащания и изпращане на продукти чрез куриер. Организациите, на които може да предоставим ваши данни са:
– ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД – с цел доставяне на пратки до ваш адрес или офис на Еконт Експрес
– … ООД – с цел счетоводно обслужване и отчитане на приходи от продажби
Вашите данни, които изпращаме към посочените по-горе страни са защитени, тъй като въпросните са публикували становища, че отговарят на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а ние сме взели всички нужни мерки за защита на преноса на данните.
Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица, нито продавани с цел извличане на финансова или каквато и да е друга изгода.

10. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

X ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Това включва, но не се изчерпва с: изискването за пазене на фактури за всяка продажба в срок от 5 години.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Мерките включват, но не се изчерпват с: криптиране на връзката между вас и сайта с SSL сертификат, спазване на всички добри практики за обезпечаване на сигурността на уебсайтовете и свързаните с тях бази данни и др.

11. Вие, като субект на личните данни имате право:

да поискате от X – администратор на личните данни да преустанови автоматизирана обработка, включително и профилиране и ИМАТЕ ПРАВО да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
Това можете да направите по следния начин:
– Като отправите искане на посочените контактни данни на X, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да предоставите едно или няколко от следните данни: две имена, email адрес, телефонен номер, сериен номер на поръчан продукт, номер на фактура.

Вземи 5% отстъпка
Абонирай се сега и вземи промо код за 5% отстъпка.
    АБОНИРАЙ СЕ